Povraćaj sredstava u Cryptoshop-u

 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koje je prethodno platio platnom karticom Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko Banke odnosno preko kartičnih asocijacija Visa i MasterCard i to storniranjem/delimičnim storniranjem orginalne transakcije, banka će na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koje je prethodno platio putem internet bankarstva, novac će biti doznačen na isti račun sa kojeg je novac prebačen na račun Crypto Solutions doo Beograd-Savski venac.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koje je prethodno platio opštom uplatnicom, kupac je dužan da dostavi putem email-a broj dinarskog računa koji glasi na njegovo ime i prezime prilikom kupovine.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koje je prethodno platio kriptovalutama, kupac će isključivo dobiti povraćaj sredstava u dinarima u iznosu koji mu piše na fakturi koji se smatra merodavnom vrednošću na dan kupovine. Kupac je obavezi da dostavi na e-mail prodavca dinarski račun koji glasi na njegovo ime i prezime prilikom kupovine. Volatilnost dnevne vrednosti kriptovaluta neće uticati na povraćaj sredstava koji je utvrđen prilikom kupovine.

Svi zahtevi za povraćaj sredstava moraju biti upućeni na e-mail prodaja@cryptoshop.rs sa istog onog e-mail koji je korišćen prilikom kupovine od strane Kupca. Ukoliko se e-mail razlikuje od onoga koji je korišćen prilikom kupovine, Crypto Solutions doo zadržava pravo dodatnog verifikovanja korisnika kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe neovlašćenog lica.